INFORMACJE O ZBIÓRCE I TRANSPORCIE

Informacje dotyczące miejsca zbiórki oraz przejazdów do i z miejsca wypoczynku zostaną podane w terminie późniejszym.
Uwaga! Na 4 dni przed rozpoczęciem danego turnusu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o trybie przejazdów.

ISTOTNE INFORMACJE DLA OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH TRANSPORTEM WŁASNYM

Stowarzyszenie nie zwraca kosztów osobom dowożącym dzieci bezpośrednio do ośrodka. Uczestnicy dojeżdżający własnym transportem proszeni są o wcześniejszy kontakt ze Stowarzyszeniem w celu ustalenia szczegółów.
Ze względu na organizację transportu godziny posiłków w dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusów są ruchome i mogą być ustalane indywidualnie dla poszczególnych grup wyjazdowych i są uwarunkowane możliwościami logistycznymi. Tym samym pierwszy dzień może zaczynać się obiadokolacją w godzinach późno popołudniowych, jak i późno wieczornych, a ostatni dzień może kończyć się śniadaniem w godzinach wczesno rannych.

 


by